ข้อสอบก่อนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 New !!! 

ก่อนเรียน 

วิทยาศาสตร์

ก่อนเรียน 

สุขศึกษา

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

ใบงานวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 New !!!

วัยต่าง ๆ
ประเภทวิตามิน

ขอบเขต และ กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 1

รายวิชา วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 เร็ว ๆ นี้ !!!

ขอบเขต

รายวิชาวิทยาศาสตร์

กำหนดการสอน

รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

กำหนดการสอน

รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

Last modified: Monday, 29 May 2017, 9:57 PM