..ลุ่รีรู้ศิ..

..ประถมศึกษา..

NEW ทำแบบประเมินชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ที่นี่

......................................................

welcome to art and music group

..........................................................

......................................................

บุคลากร

ขอบข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะป.1-ป.6

กำหนดการสอน

วิชาทัศนศิลป์

วิชาดนตรี-นาฏศิลป์

ศิรูปภาพกิจกรรมการประกวด

ทัศนศิลป์

oชนะเลิศHONDA ASIMO 2013o

การประกวดวาดภาพหุ่นนิ่งภายในโรงเรียน 2013

ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ "รักษ์ทะเลกับเชลล์ดอน"2013

รองชนะเลิศอันดับ2 ภาพศิลปะบนกำแพง  "บริษัทมิตรแท้ประกันภัย" 2013

oชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี "การท่องเที่ยวและกีฬา"สายการบินGaruda Indonesia"2013o

newเข้ารอบการประกวดHonda Super Idea Contestครั้งที่ 8

ดนตรี,นาฏศิลป์

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอน

ทัศนศิลป์

วาดเส้น

สนุกกับการระบายสี

ดนตรี,นาฏศิลป์

โขน

กระบี่กระบอง

กลองยาว

  กิจกรรมบูรณาการ

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันภาษาไทย

ความรู้นอกบทเรียน

ประวัติ อ.ศิลป  พีระศรี

*** ติดต่อห้องพักครู 02-637-1852 ต่อ 2271 ***

......................................................


 

 

 

Last modified: Friday, 24 July 2015, 11:05 PM