ขอบเขตเนื้อหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ปีการศึกษา 2560

         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                    พลศึกษา (พละบก)               พลศึกษา  (ว่ายน้ำ)               สุขศึกษา

         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                    พลศึกษา  (พละบก)              พลศึกษา  (ว่ายน้ำ)               สุขศึกษา

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                    พลศึกษา  (พละบก)              พลศึกษา  (ว่ายน้ำ)              สุขศึกษา

         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                    พลศึกษา  (พละบก)               พลศึกษา  (ว่ายน้ำ)              สุขศึกษา                                                                                                        

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                   พลศึกษา  (พละบก)                 สุขศึกษา

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                    พลศึกษา  (พละบก)                สุขศึกษา

                  ข่าวประกาศ

                   ประมวลภาพกิจกรรมส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านกีฬา   

   

             ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนการสอนวิชา พลศึกษา (พละเสริม)

การเรียนการสอน วิชา สุขศึกษา

 

วิชาพลศึกษา (ว่ายน้ำ)

โครงการ "รักษ์สุขภาพ"

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

 

Last modified: Monday, 24 July 2017, 9:32 PM